เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]1
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
3 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
4 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]6
5 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]7
6 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]26
7 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]20
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]37
9 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]38
10 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]36
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2565 ]25
12 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]47
13 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]66
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]78
15 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]73
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 24 มิ.ย. 2565 ]34
17 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]90
18 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]115
19 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]131
20 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7