เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]4
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]16
3 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]13
4 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]28
5 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]49
6 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]64
7 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]51
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 18 เม.ย. 2565 ]62
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 เม.ย. 2565 ]68
10 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]62
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]72
12 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]78
13 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]78
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 13 ม.ค. 2565 ]87
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 6 ม.ค. 2565 ]86
16 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 28 ธ.ค. 2564 ]80
17 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]90
18 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]115
19 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]128
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 21 ต.ค. 2564 ]92
 
หน้า 1|2|3|4|5|6