เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]3
2 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง รายงานแสดงผลการรายงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566) [ 20 ก.ค. 2566 ]11
4 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]13
5 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]18
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 21 เม.ย. 2566 ]42
7 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]16
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 30 มี.ค. 2566 ]42
9 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]18
10 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]21
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]17
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ม.ค. 2566 ]42
13 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]27
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 29 ธ.ค. 2565 ]39
15 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]21
16 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]37
17 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]34
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]50
19 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]51
20 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7