เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]5
2 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]9
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 31 ต.ค. 2565 ]26
4 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]23
5 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]24
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2566 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2565 ]12
7 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]36
8 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]50
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 ส.ค. 2565 ]63
10 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]61
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 24 มิ.ย. 2565 ]20
12 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]79
13 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]102
14 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]115
15 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]103
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2565 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 18 เม.ย. 2565 ]112
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 เม.ย. 2565 ]127
18 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]129
19 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]141
20 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7