เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 21 ต.ค. 2564 ]114
22 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2565 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 30 ก.ย. 2564 ]129
23 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]181
24 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]173
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 19 ก.ค. 2564 ]171
26 รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]154
27 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 2 ก.ค. 2564 ]169
28 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]181
29 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]165
30 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]169
31 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]170
32 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]176
33 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]156
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 19 เม.ย. 2564 ]169
35 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 1 เม.ย. 2564 ]175
36 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]160
37 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]152
38 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]160
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2564 ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 12 ม.ค. 2564 ]162
40 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2564 ]174
 
|1หน้า 2|3|4|5|6