เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]170
42 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]164
43 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]162
44 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]159
45 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]156
46 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2564 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 9 ต.ค. 2563 ]151
47 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]150
48 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]157
49 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ต.ค. 2563 ]157
50 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]152
51 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]151
52 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]155
53 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 13 ก.ค. 2563 ]154
54 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]145
55 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]160
56 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 16 เม.ย. 2563 ]140
57 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]125
58 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 9 เม.ย. 2563 ]146
59 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 มี.ค. 2563 ]143
60 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]145
 
|1|2หน้า 3|4|5|6