เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงาานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองเดือนธันวาคม [ 9 ม.ค. 2563 ]141
62 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2563 ]148
63 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2563 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 27 ธ.ค. 2562 ]157
64 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]147
65 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]131
66 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่2) [ 15 ต.ค. 2562 ]150
67 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่3) [ 15 ต.ค. 2562 ]144
68 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่4) [ 15 ต.ค. 2562 ]139
69 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่5) [ 15 ต.ค. 2562 ]145
70 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุดที่1) [ 15 ต.ค. 2562 ]150
71 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]138
72 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) [ 4 ต.ค. 2562 ]146
73 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 1 ต.ค. 2562 ]160
74 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]148
75 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]139
76 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 10 ก.ค. 2562 ]158
77 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 5 ก.ค. 2562 ]142
78 รายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]155
79 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 ก.ค. 2562 ]155
80 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]136
 
|1|2|3หน้า 4|5|6