เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]139
82 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) [ 23 เม.ย. 2562 ]147
83 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]140
84 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 เม.ย. 2562 ]144
85 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]135
86 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]143
87 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]149
88 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 11 ม.ค. 2562 ]144
89 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]139
90 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]136
91 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) [ 4 ม.ค. 2562 ]150
92 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]155
93 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]148
94 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]144
95 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]133
96 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]149
97 แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ปี 2562 ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) [ 2 ต.ค. 2561 ]154
98 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]149
99 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]142
100 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]146
 
|1|2|3|4หน้า 5|6