เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]24
2 เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]24
3 เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2565 ]25
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]17
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]17
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 31 ส.ค. 2564 ]16