เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ครึ่งปีแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]24
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รวมทั้งปี) [ 20 ต.ค. 2565 ]33
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]12
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (ครึ่งปีหลัง) [ 30 ก.ย. 2565 ]79
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (ครึ่งปีแรก) [ 31 มี.ค. 2565 ]68
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]28
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 9 เม.ย. 2564 ]293
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]256