เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม