เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และ Infographic  ยุ?ธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตาม  QR  CODE  ที่แนบมานี้

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม