เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ขนาดความสูง  1.60  เมตร  ความยาวรวม  372  เมตร  พร้อมติดป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมบนรั้วคอนกรีต  จำนวน  1  ป้าย และติดตั้งประตูเหล็กขนาดกว้าง  6  เมตร  สูง  1.70  เมตร  จำนวน  2  บาน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม