เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร


วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม