เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม