เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม