เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน    เอกสารประกอบ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม