เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม