เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม