เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม