เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม