เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราขสีมา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราขสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม