เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

 

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม    เอกสารประกอบ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม