เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จุดสมัครสอบพนักงานจ้าง วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

       -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     1  อัตรา

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)

       -ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)            1 อัตรา

3.พนักงานจ้างทั่วไป

       -ผู้ดูแลเด็ก                        1 อัตรา



    เอกสารประกอบ จุดสมัครสอบพนักงานจ้าง วันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม