เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้มีประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป  มีกำหนดระยะเวลา  30  วัน  สำหรับการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม