เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกั
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกั
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกั
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย(Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ “ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกั
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม