เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม