เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีบุคคลธรรมดาให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้รับแจ้งจากอำเภอโชคชัยว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  กรณีบุคคลธรรมดาหากประกอบพาณิชยกิจ  กิจการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยคิดค่าบริการ เป็นอาชีพ  ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามข้อ ๕ (๘) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีบุคคลธรรมดาให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม