เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
มุมบุคลากร


ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้กำหนดแผนฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม