เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11  โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณร้านค้านางเล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 544 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,176  ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม