เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจัดฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ ๒ ณ สนง.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

    รายละเอียดข่าว

 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจัดฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ ๒ ณ สนง.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้
- จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สมัครฝึกอบรม เตรียมร่างกาย เตรียมตัวให้พร้อมฝึก
- กำหนดการ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.พิธีเปิดการฝึกอบรม
    เอกสารประกอบ วันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจัดฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ ๒ ณ สนง.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม