เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]9
2 คู่มือสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ 6 ม.ค. 2566 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานองค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]5
4 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529 [ 6 ม.ค. 2566 ]6
5 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 11 มิ.ย. 2563 ]169
6 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]172
7 มาตรฐานตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]178
8 มาตรฐานควบคุมอาคาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]169
9 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2563 ]167
10 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]175
11 มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน [ 11 มิ.ย. 2563 ]171
12 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]162
13 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 11 มิ.ย. 2563 ]175
14 มาตรฐานห้องน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]177
15 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]216
16 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]259
17 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]206
18 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]206
19 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]250
20 มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ [ 11 มิ.ย. 2563 ]208
 
หน้า 1|2|3