เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 6 ม.ค. 2566 ]25
2 คู่มือสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ 6 ม.ค. 2566 ]17
3 คู่มือการปฏิบัติงานองค์ฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]23
4 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529 [ 6 ม.ค. 2566 ]19
5 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]23
6 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 11 มิ.ย. 2563 ]186
7 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 11 มิ.ย. 2563 ]194
8 มาตรฐานตลาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]199
9 มาตรฐานควบคุมอาคาร [ 11 มิ.ย. 2563 ]187
10 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ 11 มิ.ย. 2563 ]186
11 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]191
12 มาตรฐานศูนย์เรียนรู้ชุมชน [ 11 มิ.ย. 2563 ]189
13 มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]178
14 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ 11 มิ.ย. 2563 ]192
15 มาตรฐานห้องน้ำสะอาด [ 11 มิ.ย. 2563 ]194
16 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 มิ.ย. 2563 ]235
17 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]277
18 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 11 มิ.ย. 2563 ]226
19 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 11 มิ.ย. 2563 ]227
20 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต [ 11 มิ.ย. 2563 ]266
 
หน้า 1|2|3