เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
2 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]60
3 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]55
4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 31 มี.ค. 2565 ]108
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 31 มี.ค. 2565 ]110
6 สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]55
7 สถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]157
8 สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]170
9 สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2563 ]145
10 รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]149
11 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 17 ก.ค. 2561 ]162
12 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ [ 4 ก.ค. 2561 ]141
13 คู่มือศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 4 ก.ค. 2561 ]166
14 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม [ 23 พ.ค. 2560 ]77