เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์มอบเครื่องนอนให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชน หมู่ 10


นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน ซึ่งเหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 458 เป็นที่พักอาศัยของ นางสาวจริภิญญา ทิพจ้อย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ( แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุด่วนสาธารณภัย สายด่วนโทร 044 756488 ) ดังเพลิงเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ครับ
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15