เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการให้บริการ
งานกิจการสภา
มุมบุคลากร
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ
งานควบคุมภายในตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

 
ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...
      

เมื่่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนบ้าน พื้นที่เขต1 พื้นที่เขต2 ตำบลท่าเยี่ยม เนื่องจา...

 
  นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อ...
  การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบร่างแ...
  วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศ...
  นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อ...
  นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานใน...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศ...
  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ 15
  โครงการฝึกรบรมอาชีพทำอาหาร​ ประจำปี​ 2...
  ตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร...

   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้