เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  4-5  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ประจำปี  2561  ณ  สระว่ายน้ำโรงแรมโกลด์เดนท์แลนด์รีสอร์ท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งคัดเลือกเด็กจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   เพื่อสอนให้เด็กและเยาวชนสามารถว่ายน้ำ(ลอยตัว)จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้  ตลอดจนสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27