เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบโลงศพให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายวรวัฒน์ คุ้มกระโทก ม.3 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชค


วันที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยนายสุนทร  หาญสูงเนิน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบโลงศพให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายวรวัฒน์ คุ้มกระโทก  ม.3 บ้านหนองกระทุ่ม  ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้บริจาคโลงศพ รายที่ 3

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28