เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วยรายใหม่ เลขที่ 179 ม.15 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วยรายใหม่ เลขที่ 179 ม.15 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร  รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 7 ราย ดังนี้

-พ่นครั้งที่ 1 (Day1) วันที่ 30 กันยายน 2566
-พ่นครั้งที่ 2 (Day3) วันที่ 2 ต.ค. 2566
-วางแผนพ่นครั้งที่ 3 (Day7) วันที่ 6 ต.ค. 2566

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28