เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ หอประชุม


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย

2023-12-06
2023-12-06
2023-12-06
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-28