เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบโลงศพให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายเฉลียว เต็มกระโทก ม.14 บ้านหัวระนาม ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชั


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  นำโดยนายสุนทร  หาญสูงเนิน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบโลงศพให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายเฉลียว เต็มกระโทก  ม.14 บ้านหัวระนาม  ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้บริจาคโลงศพ รายที่ 6

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27