เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน น.ส.สิเรียม เกลี้ยงกลาง บ้านเลขที่ 283 หมู่ 12 บ้


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสุนทร  หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน น.ส.สิเรียม เกลี้ยงกลาง บ้านเลขที่ 283 หมู่ 12 บ้านนาใหม่  ต.ท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนได้โทรเข้าไปที่สายด่วน 1300 เพื่อขอความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ นมเด็ก และแพมเพิสเด็ก โดยเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้รับฟังปัญหาและจะประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27