เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทสมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำรถแม็คโคมาขุดล่องทางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชั่น ตำบ


วันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทสมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำรถแม็คโคมาขุดล่องทางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชั่น ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27