เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและนายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ดูงานขุดวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน และ หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมและนายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ลงพื้นที่ดูงานขุดวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน และ หมู่ 12 บ้านนาใหม่ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงพายุเข้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงลงพื้นที่เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27