เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่16 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โคราช และพัฒน


วันที่16 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำโดยนายสุนทร      หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โคราช และพัฒนากรอำเภอโชคชัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่ยากไร้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพต่อไป

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27