เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วย เลขที่ 22/1 ม.1 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 9 ราย


วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นบ้านผู้ป่วย เลขที่ 22/1 ม.1 ต.ท่าเยี่ยม และในรัศมี 100 เมตร  รวมมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 9 ราย ดังนี้

-พ่นครั้งที่ 2 (Day3) วันที่ 16 ต.ค. 2566
-วางแผนพ่นครั้งที่ 3 (Day7) วันที่ 20 ต.ค. 2566

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-27