เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วย โซน ม.4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 จำนวน 24 ราย ตามโครงการ


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วย โซน ม.4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 จำนวน 24 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลทีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14