เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมวันพระ ฝึกสมาธิเดินจงกรมสำรวมกายใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดกิจกรรมวันพระ  ฝึกสมาธิเดินจงกรมสำรวมกายใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก





2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14