เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลท่าเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลท่าเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนตำบลท่าเยี่ยม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-19