เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายจ้อย โกนกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้า


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายจ้อย โกนกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
             1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00  น. ณ วัดใหม่สระประทุม
            2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา 08.00 น ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14