เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 6 ธ.ค.66 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม , นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาล , นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านให้แก่พลทหารวีรพล ขำครบุรี ณ บ้านเลขที่ 194


วันที่ 6 ธ.ค.66 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม , นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาล , นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านให้แก่พลทหารวีรพล ขำครบุรี ณ บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 12 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยได้รับการอนุเคราะห์กำลังพลในการซ่อมแซมบ้าน จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้ครอบครัวพลทหารวีรพล  ขำครบุรีต่อไป

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14