เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ศพด.ทต.ท่าเยี่ยม จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาทำสมาธิในทุกเช้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปลูกฝังความมีระเบ


วันที่ 6 ธันวาคม 2566
ศพด.ทต.ท่าเยี่ยม
จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาทำสมาธิในทุกเช้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก

2024-02-22
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14