เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายสมชาย ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาล เข้าถวายผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเพชร ยอดผ้าป่า 3,880 บาท ขออ


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนทร   หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม มอบหมายให้ นายสมชาย  ทมตะขบ ประธานสภาเทศบาล  เข้าถวายผ้าป่าศิษย์เก่า เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเพชร ยอดผ้าป่า 3,880 บาท ขออนุโมทนาสาธุบุญจ้า

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15