เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ หญ้าบริเวณถนน ม.9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย ตอนนี้ระงับเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ หญ้าบริเวณถนน ม.9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ. โชคชัย ระงับเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15